Thamspaviljongen i tall

The Norway Building har 24 drager.
The Norway Building er pyntet med 24 utvendige drager som beskytter bygningen.

I disse dager – midten av juni – er det nøyaktig 125 år siden The Norway Building åpnet dørene for publikum på verdensutstillingen i Chicago. Utstillingen åpnet 1. mai, og planen var at paviljongen skulle være klar på Norges nasjonaldag 17. mai. Men på grunn av maskintrøbbel under overfarten, ble den ikke ferdig før i midten av juni. Vi markerer denne milepælen og dette tallet med å summere opp en del andre vitale tall for bygningen. Antall drager på tak: 8, hvorav 2 store (2,5 meter) og 6 litt mindre (1,8 meter) Antall engler på tak: 4 Antall smådrager på takrytter: 8 Antall drager på vassbord: 8 Antall smådrager inne: 15 Antall par av konger og dronninger fra vikingtiden: 17, totalt 34 kongelige hoder Antall Andreaskors: 32 with 32 hearts on each Antall hjerter på Andreaskors: 864 (5 kors er ikke helt sammenstilt, dermed ingen hjerter) Antall staver: 8 og hver av disse består av 4 sammensatte søyler Antall dugnadstimer brukt på nedmontering, restaurering og gjenoppbygging: Minst 20.000 Antall takspon på de 54 separate takene: 10.000 Forvirret av alle dragetypene? Se bildeserien som følger artikkelen for oppklaring.

Denne engelen er en av få endringer som er gjort på The Norway Building etter at den kom hjem igjen. Engelen ble utviklet og skåret i tre av Olav Kvåle.

The Norway Building in numbers

These days – in the middle of June 2018 – it is exactly 125 years since the building opened to the public at The World’s Fair in Chicago. The Fair opened May 1st, and according to plan the building should be open to the public on May 17th, Norway’s Day of Independence. But the ship bringing the building over the Atlantic was delayed because an axle broke, and the official opening was in middle of June. We honor the 125th anniversary by summing up some of the numbers caraterizing this unique and fantastic building. Number of dragons on roof: 8, 2 large, 6 small Number of angels on roof: 4 Number of dragons on top tower: 8 Number of dragons on waterboards: 8 Number of small dragons inside: 15 Number of pairs of viking kings and queens: 17, making a total of 34 royal heads Number of Andres crosses: 32 Number of hearts on Andres crosses: 864 (5 crosses are not close together, then no hearts) Number of staves: 8, each consists of 4 columns Number of man-hours used for deconstruction, restoration and rebuilding: 20.000 Number of wooden tiles on the 54 different roofs: 10.000 Confused by all the dragon types? For clarification, see the photos.

 

Eksempel på utvendige drager.

Innvendig finnes 32 andreaskors som har en stabiliserende funksjon i tillegg til å pynte bygningen,

Ormedrager.

To andreaskors flankerer et av de 17 konge/dronningportrettene.

 

Leave a Reply