Amerikatur i Thamspaviljongens fotspor

Av Arne Asphjell

I løpet av 125 år har Thamspaviljongen vært bygd opp fem ganger – tre ganger i USA og to ganger i Norge. Reisefølget som var i USA i slutten av august besøkte alle disse stedene, og lærte mye om bygningens historie. Her er en oppsummering i form av en bildekavalkade.

Strandheim Brug.
Oversiktsbilde over Strandheim Brug. Foto fra Thamsarkivet, forbedret av Arnfinn Sæthre.

Orkedalsøren 1893

Vi har ikke noe bilde av The Norway Building under prøveoppsetting før den ble sendt til USA, men vi har dette fantastiske bildet som er tatt noen år senere. Orkanger kirke er på plass, og den ble satt opp i 1893. Helt nede til høyre ser vi området der Thamshusene ble prøveoppsatt og tilpasset før de ble eksportert ut i den store verden (to bygårder er under oppføring). Bildet viser også at Strandheim Brug utgjorde en dominerende del av fiskerlandsbyen Orkedalsøren. Og det viser hvilken avgjørende betydning Thamsfamiliens entreprenørskap fikk for utviklingen i vårt distrikt. Vi som har engasjert oss i paviljongprosjektet får stadig høre at det var arbeiderne som bygde paviljongen. Visst var det det, men en forutsetning for at dette kunne skje, var Thamsenes gründertalenter og internasjonale kontakter.

The Norway Building inventar
Slik så det ut inne i The Norway Building da den sto i Chicago i 1893. Foto: H. E. Torgersen.

 

Chicago mai – oktober 1893

I Thamsarkivet hos Astri Thams på Hitra fant vi to bilder fra Chicagoutstillingen vi ikke har sett før, bl.a. dette som viser The Norway Building innvendig da den sto på utstillingen. Bildet viser flere interessante detaljer: Innvendig er den delt i to, og kontordelen er lydmessig skilt fra hoveddelen ved vinduer oppe og tepper som dekker Andreaskorsene. Vi ser at paviljongen har innlagt elektrisk lys (under søyle til høyre). De 17 par konge/dronninghoder var plassert på toppen av de innvendige søylene, men er senere flyttet ned for bedre synlighet.

Ther Norway Building i Lake Geneva.
Håndkolorert bilde av Thamspaviljongen i Lake Geneva.

 

Lake Geneva 1894 – 1935

Etter at utstillingen var ferdig, kjøpte mangemillionæren C. K. Billings The Norway Building og flyttet den til sitt landsted i Lake Geneva nordvest for Chicago. Denne eiendommen, Green Gables (Grønne Gavler), ble overtatt av tyggegummikongen William Wrigley i 1911, og der sto paviljongen til Isak Dahle kjøpte den og flyttet bygningen til innvandrermuseet Little Norway.

Det var nok en lykke at paviljongen ble flyttet et tryggere sted i Little Norway, for i 1955 rev Wrigley-arvingen Philip Wrigley hele Green Gables og bygde nytt. Tre andre bygninger fra utstillingen ble også flyttet til Lake Geneva. Ceylon-bygningen (nå Sri Lanka) ble satt opp på landstedet til banksjef John Mitchell, men ble revet ved en større ombygning på 1950-tallet. Russland og Frankrikes bygninger fra utstillingen havnet også i dette området; førstnevnte er revet og den andre helt ombygd.

Reisefølget inspiserer tomta der The Norway Building sto fra 1935 til 2015. Foto: Arne Asphjell.

 

 

Little Norway 1935 – 2015

Reisefølget fra Norge kan konstatere at naturen allerede er i ferd med å ta over tomta der Thamspaviljongen sto i Little Norway. Scott Winner (nr 3 fra høyre) orienterer de norske besøkende om paviljongens historie og om orkdalingene som kom og tok med seg hele stasen. Scott og Jennifer Winner bød på amerikansk piknik i disse fredelige omgivelser – et høydepunkt på turen.

Thamspaviljongen åpnes
Stor festivitas da Thamspaviljongen ble åpnet etter flyttingen fra USA. Foto: Arne Asphjell.

 

 

 

 

 

Orkanger 2017

Så er sirkelen sluttet. The Norway Building er tilbake i Orkdal. Stor åpningsfest på Christian Thams’ 150-årsdag, 9. september 2017.

 

Leave a Reply