Hør radioreportasjen om The Norway Building på NRK-programmet Museum

    14. april 2018 viet NRK Museum hele sin sendeflate til Thamspaviljongen. Her kan du høre sendingen programleder Jan Henrik Ihlebæk snekret sammen etter besøket i bygningen med den spesielle historien: https://radio.nrk.no/serie/museum/DOOF01001518/14-04-2018