Toril Kyllo er nyvalgt i styret for Thamspaviljongen Støtteforening.

Toril kom inn for Arne Asphjell som etter fire år ønsket å prioritere andre av sine mange ideer.

Olav Sigurd Kvaale ble gjenvalgt som styrets leder for 2 år. Ola Fossvoll og Oddmund Stenset var ikke på valg.

Toril ønskes velkommen med sin brede kompetanse. Et kvinnelig innslag i styret er også sunt. Hun har en allsidig bakgrunn fra næringsarbeid både i Rindal og Orkdal. Har vært 12 år som avd. leder ved Bårdshaug Herregård. 60 % stilling i Orkladal Næringsforening. Hun driver også konsulentselskapet TBK.

Thamspaviljongen Støtteforening takker Arne Asphjell for flott innsats

Stor takk til Arne Asphjell for ekstraordinær innsats, ikke minst til ivrig oppstart av et vellykket Prosjekt Heimatt. Arne vil støtte oss i det videre dugnadsarbeidet.

Drift

Støtteforeninga har ansvar for drift og vedlikehold av Thamspaviljongen som er donert til Orkdal kommune.

Det selvbygde Servicebygget med toalett, billett- suvenir- og kiosksalg eies av Thamspaviljongen Støtteforening (TS).

2018 var paviljongens første hele driftsår. Kjetil Kroksæter er engasjert som daglig leder i deltidsstilling. Øvrig aktivitet er basert på frivillig arbeid, der også et guidekorps er etablert.

 

Bruk

Det har vært 2500 besøkende gjennom året, herav 1500 i grupper og 1000 turister.

Tilsammen har det vært 65 arrangementer som vielser, skolebesøk, selskaper/møter, konserter, konfirmasjonsselskap, gudstjenester, barnedåper og kunstutstillinger. Paviljongen ble også brukt til julebord, strikkefestival og foredrag.

 

Driftsresultat og fremtidsmuligheter

Omsetning  for 2018 ble kr 350 000 som ga et underskudd på kr 122 000. Utfordringen videre er å øke driftsinntektene vesentlig gjennom kontinuerlig markedsføringsarbeid. TS har et fantastisk produkt å vise verden og ser muligheter i markedet.

The Norway Building sto i Chicago som et nytegnet symbol og et potpourri av Norges middelalderstavkirker.

Etter hjemkomsten er stavkirkepaviljongen blitt et høyst levende museum for allsidig bruk.

Leave a Reply