Thamspaviljongens geniale konstruksjon

I denne videoen kan du lære mye om The Norway Building (Thamspaviljongen) fra to av de som var sentrale i Prosjekt Heimatt. Olav Sigurd Kvaale var prosjektets leder og Oddmund Stenset var den bygningsfaglige eksperten. Olav Sigurd Kvaale forteller hvordan tanken om å få bygningen hjem ble født. Oddmund Stenset gir et innblikk i den […]