Mai 1892 – Den norske regjering bestemte seg for å delta med egen utstillingspaviljong på verdensutstillinga i Chicago i 1893, for å markedsføre Norge og norske produkter for verden.

Juli 1892 – Norgesbygningen

For å vise det ypperste av norsk arkitektur og håndverk, bestemte Den norske komite at paviljongen skulle være i  stavkirkestil. Arkitekt Waldemar Hansteen fra Oslo får tegneoppdraget, og hadde kompetanse på stavkirkekonstruksjonen.

November 1892 – Bestilling til M. Thams & Co

Salgsselskapet M. Thams & Co i Trondheim fikk kontrakten på bygging av stavkirkebygningen. Denne ble produsert i løpet av tre måneder på Strandheim Brug på Orkanger, som var Norges første ferdighusfabrikk. Bygningen ble fremstilt som et prefabrikert byggesett. Byggemetoden var velegnet for rask montering, og en tilsvarende enkel demontering og flytting. Prisen ble avtalt til 6000 kroner.

Arkitekten, gründeren og verdensmannen Christian Thams var daglig leder for de 300 ansatte ved det moderne fabrikkanlegget.

Mai til oktober 1893 – På verdensutstillinga i Chicago

The Norway Building var en av ca. 150 utstillingsbygninger på Chicago-utstillinga, som ble besøkt av 27 millioner mennesker. Christian Thams besøkte utstillinga og fanget opp den siste utviklingen innen vannkraft og elektriske maskiner.

17. Mai 1893 – Norges dag i Chicago

Nasjonen Norge ble av verdensutstillingas ledelse og byen Chicago hedret, ved at de erklærte 17. mai 1893 som Norges dag. Nasjonaldagen ble feiret på tradisjonelt norsk vis, med 17. maitog, nasjonaldrakter og norske flagg.

En stor parade startet kl. 10.00 ved Scandia Hall på Milwaukee Avenue og Ohio Street, og snodde seg gjennom Chicagos gater til utstillingsområdet. Tusener av norskættede nordmenn passerte The Norway Building, og totalt samlet 7000 seg i Festival Hall som var målet for paraden.

1893 til 1934 – I privat eie

Etter utstillinga, ble de fleste bygningene auksjonert bort. The Norway Building ble kjøpt av C.K.G. Billings for USD 1500, og flyttet til hans landsted ved Lake Geneva, 12 mil nordvest for Chicago.

Siste eier på denne lokasjonen var tyggegummikongen William Wrigley, som brukte bygningen som kinolokale.

1935 til 2015 – Hovedattraksjon i innvandrermuseet Little Norway

Norskættede Isak Dahle kjøpte stavkirkebygningen av William Wrigley i 1935, og flytter den 15 mil vestover til sin eiendom ved byen Mount Horeb i Wisconsin. Her etablerte han innvandrermuseet Little Norway, ikke ulikt friluftsmuseet på Sverresborg. The Norway Building ble hovedattraksjonen i Little Norway. Både kronprins Olav og kronprins Harald besøkte Little Norway.

Da museet ble nedlagt, hadde til sammen 2 millioner mennesker besøkt Little Norway. Hele eiendommen ble lagt ut for salg i 2012.

November 2014 – The Norway Building hjem til Norge

Prosjekt Heimatt ble etablert for å kjøpe, flytte og gjenreise paviljongen på Orkanger.

September 2015 – The Norway Building ble kjøpt av Orkdal kommune

Bygningen, som ble døpt om til Thamspaviljongen, ble demontert i løpet av fire uker av 14 dugnadsarbeidere fra Meldal og Orkdal. Paviljongen kom til Orkanger havn i november i tre 40-ft containere.

Mars 2016 – April 2017 – Bygningen settes i stand

Bygningens beskaffenhet i Little Norway var god. Men et nedlagt museum og bortfall av omsetning betød bortfall av vedlikeholdsmidler. Det var påtrengende nødvendig å demontere for å restaurere den utsatte nedre del av bygningskonstruksjonen. Takspon, drager og andre  værutsatte deler ble kopiert og fornyet. Til dette redningsarbeidet er dugnadsgjengen øket til over 40, hvorav de fleste var pensjonister.

Mai 2017 – September 2017 – Bygningen gjenreises sentralt på Orkanger

Plasseringen er tett ved  kommunesenteret og Bårdshaug Herregård, boligen til Chr. Thams.

9. september 2017 åpnes Thamspaviljongen for publikum

Åpningen er på dagen 150 år etter at Christian Thams ble født.