Thamspaviljongen Støtteforening

Fikk kulturprisen i Orkdal

Støtteforeningen gikk i bresjen for å hente hjem The Norway Building fra Wisconsin i USA. Det dristige foretaket lyktes over all forventning og ble belønnet med Orkdal kommunes kulturpris for 2017. På dette bildet deler ordfører Oddbjørn Bang ut kulturprisen til styret i Prosjekt Heimatt/Thamspaviljongen Støtteforening. Fra venstre Olav Sigurd Kvaale, styreleder, Oddmund Stenset, dugnadsleder, Arne Asphjell, mediakontakt, Ola Fossvoll, juridisk rådgiver.