God jul til Heimattfolket som er med når det er behov for hjelp til forbedring av anlegget, vedlikehold eller guiding, og til dere 2600 som følger oss på hjemmesidene.

En oppsummering av året:
Året 2021 ble nok et «pandemiår». Gruppebesøk (22) er fortsatt fremtredende. Bussgrupper (6) dukket opp fra september. Gudstjenester (3), konfirmasjonsselskaper (3), humanistisk navnefest og minnesamvær ble også gjennomført. Vi venter på at alle 83 stoler kan brukes!
Årets antall for tilfeldig besøk ble ca 550 (700) og tilsammen ca 1200 (850) billetter ble solgt. Tall i parentes for 2020. Leieinntektene ble like for de to årene. Det gjenstår å se om støttebeløp er tilstrekkelig for å unngå underskudd.

Flere ungdommer enn normalt har besøkt og fått høre den spennende historien. I mars hadde vi besøk av 6. klasse fra Venn skole i Skaun. Gjennom et middelalderprosjekt bygde de sine stavkirkemodeller og de kom i paviljongen for å lære stavkirkekonstruksjonen å kjenne.
I mai kom tre Follo-klasser som et resultat av at vi søkte turistverter for sommeren.

Vi lyktes med å få pandemistøtte til to ungdommer som turistverter, de dekket sesongen fra juni til august. Disse avlastet vårt frivillige guidekorps som igjen stilte opp som gode historieformidlere.
Sommersesongen ble innledet med besøk av alle 7. klassinger i Orkland. 8 skoler, 242 elever i 21 puljer. Dette liker vi, og vi har fått gode tilbakemeldinger.
Et nytt tilbud for brukere av paviljongen, en festklokke, ble innviet 29. april av giver Bård Olav Bakk. Klokka ble første gang brukt på frigjøringsdagen. Den egner seg for bruk ved gudstjenester, vielser og andre høytidelige anledninger.
Samme dag var det vårdugnad i Rådhusparken og kamuflasjekasser for varmepumpene ble montert. Dugnadsgjengen har i år tjærebredd vegger samt halvparten av takflatene, resten må gjøres neste vår.
Vi fikk støtte fra kommunen til anskaffelse av tre store blomsterurner i parken. Disse gjorde det enda triveligere for de mange som koser seg her i historiske omgivelser.

På markedsføringssiden har TBK Bedriftsservice ved Toril Kyllo designet brosjyren «På sporet av Thams», et pakkeforslag for turister som også presenteres på den fine hjemmesiden visitorkland.no. Denne brosjyren og mye mye mer finner du her.
Det har også vært et flott oppslag i avisa Sør-Trøndelag om Lars Mytting sitt besøk i paviljongen og betydningen for hans skriving av «Søsterklokkene».
Fikk også en god tilbakemelding fra styreleder Gunnar Hojem i Landslaget for lokalhistorie: «Jeg sender en takk til de personene som sto bak dette mesterverket av et dugnadsløft. Det står ualminnelig stor respekt av det som er gjort i denne forbindelse. Til alle Orkdalingene vil jeg bare si følgende: Dette kan dere gjerne være veldig stolte av.»
NRK reiseradioen var på besøk 5. august og intervjuet vår guide Jos Selbæk som på fem minutter fikk sagt mye om paviljongen. Reiseradioen er Norges eldste og største radioprogram med 750 000 lyttere.
Første arrangement med tillatt bruk av full kapasitet ble 12. november med tidenes første jazz-konsert i paviljongen, en utrolig opplevelse. Orkland Kulturscene har flittig brukt paviljongen når antall under 30 personer har vært passende

Med beste ønsker for tiden som kommer,
fra styret i Thamspaviljongen Støtteforening.