Ekstraordinært Årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Thamspaviljongen Støtteforening onsdag 25. november kl 18:00.

Heimattfolket, dvs alle som har støttet Prosjekt Heimatt/Thamspaviljongen med dugnadsinnsats, økonomi, vedlikehold og drift inviteres.

Etter dagens Covid 19 restriksjoner kan Thamspaviljongen kun ta imot inntil 27 personer.
På grunn av plass begrensningene må vi be om påmelding, og det vil være prinsippet ”først til mølla”, dvs det er kun de 27 første påmeldte som kan bli med på møtet.

-Årsmøtesaken
Vedtektsendring for fortsatt å være organisert som forening.

-Orienteringssak
Olav S. Kvaale informerer om drift og økonomi for støtteforeninga.

VEDLEGG

PÅMELDING