Kjetil Kroksæter slutter som daglig leder

Pressemelding fra Thamspaviljongen Støtteforening.

Vi er lei oss for dette, men respekterer at han vil ta fatt i noen utsatte private planer som pensjonist. Han fortalte allerede i starten at sommerarbeid passet dårligst, men iveren og interessen for Thamspaviljongen vant da.
Kjetil har lagt et godt grunnlag for videre drift av Orkangers signalbygg.

Kjetil har gjennom to sesonger gjort en fremragende innsats for å stimulere til lokal bruk og besøk til Orkangers nye attraksjon.
Hans journalistkompetanse, både skriftlig og muntlig, har i seg selv vært publikumstrekkende.

Gjennom hans arbeid i to sesonger har vi fått en økning i alle arrangement, mest på konsertsida.
Samtidig har antall besøkende øket, fra totalt ca 2500 i 2018 til ca 3500 i år.
Vi har også fått en avtale med kommunen om at alle sjuendeklassinger besøker stavkirkebygningen.

Han har etablert et frivillig og fleksibelt guidekorps for turistsesong og for gruppebesøk.

Nærheten til Bårdshaug Herregård, både fysisk og historisk, har bidratt til et tett samarbeid.
Begge parter er aktive for at Orkland skal sette seg i førersetet for reiselivsnæringen i kommunen.
Kjetil fremhever andre lokale aktører innen reiselivsnæringen ved enhver anledning.

Situasjon nå for Thamspaviljongen Støtteforening er at vi sannsynligvis må redusere aktiviteten fremover.
I 2018 hadde vi et driftsunderskudd på kr 122 000. Årets resultat blir bedre, men fortsatt negativt. Men vi er på rett vei.
Vi fikk avslag på driftsstøtte fra Orkdal kommunen i fjor. I år har vi også søkt om støtte.
Det er Orkdal kommune som eier The Norway Building, en gave fra Thamspaviljongen Støtteforening.
Vi har i denne tiden tæret på midler fra våre støttespillere. Disse skal ikke brukes til drift.

Våre besøkende fra inn og utland legger igjen penger hos lokalt næringsliv og Norge forøvrig. Vi er på rett vei med økende bruk og besøk, men markedsføring tar tid.

For å fortsette driften håper vi på henvendelser fra ildsjeler som har muligheten til å bidra til å lykkes med en drift i balanse.
Så skal det dryppe på næringslivet i kommunen, slik vårt mål har vært hele tiden.

Er du interessert i å bidra til å fortsette den gode utviklingen for Thamspaviljongen? Ta kontakt med styreleder Olav Sigurd Kvaale, 924 26 660 eller o.s.kvaale@online.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Vennligst vent ...