PRISER

Priser i Thamspaviljongen 2023

Inngangsbillett                                                         kr 80
Inngangsbillett for barn inntil 16 år i følge med voksne           Gratis
Inngangsbillett for ungdom, student og honnør            kr 65
Inngangsbillett i grupper på 20 eller mer,
med felles betaling                                                               
kr 70
Leie av Thamspaviljongen eks. servicebygg                                                              kr 5500
Leie av Thamspaviljongen inkl. servicebygg                                              kr 7500
Leie av Thamspaviljongen ifbm. opphold eller bespisning på Bårdshaug Herregård                                     kr 4500
Tillegg for oppvask og avfallsrydding ved leie av servicebygg kr 1500

Ta kontakt med Bårdshaug Herregård for mer informasjon og reservasjon:
post@baardshaug.no / (47) 72 47 99 00