PRISER

Priser i Thamspaviljongen 2022

Inngangsbillett                                                         kr    70
Inngangsbillett for barn inntil 16 år i følge med voksne           Gratis
Inngangsbillett i grupper på 20 eller mer,
med felles betaling             
kr    60
Leie halv dag, inntil 4 timer                                                                 kr 2500
Leie hel dag, over 4 timer                                                                kr 4000
Tillegg for historiefortelling ved leie                                              kr   500
Leie til gudstjeneste /vielse inntil 4 timer                                      kr 3000
Tillegg for leie av kjøkken, når leier rydder
og vasker opp selv            
kr 1200
Tillegg for oppvask og avfallrydding                                       kr 1000
Tilrettelegging for mottagelse ved leie                                            kr   500
Leie til konsert følger utleiepriser    

Leie av Thamspaviljongen til arrangement med matservering forutsetter avtale om leie av kjøkken og avtale om rydding og oppvask.

Utleier tilrettelegger møbleringen etter anledningen, men dekking av bord og pynting er leietakers ansvar.