Thamspaviljongen i amerikansk publikasjon

Historikeren Brian J. Bigler var mannen som fikk oppdraget med å skrive jubileumsheftet da The Norway Building markerte sitt 100-årsjubileum i 1993. For oss i Prosjekt Heimatt var paviljongens detaljerte historie til stor nytte og inspirasjon da vi satte oss mål om å hente den tilbake til Orkdal.

Bigler ga oss tillatelse til et opptrykk av heftet, og som vi solgte for å hente inn prosjektmidler. Det finnes fortsatt noen eksemplar som er å få kjøpt hos Bårdshaug Herregård.

Brian Bigler har i vel et år forsket mer på paviljongens historie, og skrevet en oppdatert versjon av bygningens utrolige historie for ”Wisconsin Magazine of History”, en publikasjon som utgis av historielaget i staten Wisconsin (”Wisconsin Historical Society”).

Det at bygningen nå har gått ”full circle” og er tilbake i heimbygda er en saga som fascinerer både amerikanere og nordmenn, og i den oppdaterte historien utgjør selvsagt Prosjekt Heimatt en ”happy end”.

Bigler har i  dette skriveprosjektet tatt en ny runde med forskning på bygningens amerikanske historie. Han forteller at Chicago-rikingen som kjøpte The Norway Building etter utstillinga, C. K. G. Billings, hadde norske aner. Som vi har antatt, fastslår Bigler at det var Billings som installerte den dyre eikeparketten i paviljongen etter at den ble hans landsted ved Lake Geneva nord for Chicago. Da Isak Dahle flyttet paviljongen til sitt museum Little Norway ble parketten tatt vare på og lagt på nytt.

Da dugnadsgjengen fra Prosjekt Heimatt startet fjerde runde med demontering i september 2015, var vi litt i tvil om hva vi skulle gjøre med parketten. Det ville bli en god del ekstra arbeid å ta den opp på forsiktig vis, og ikke minst å legge den på nytt.

Løsningen ble en mellomting. Parketten ble merket og tatt opp og tatt med på flyttelasset tilbake til Norge. Den er ikke lagt ned på nytt, men bevart med tanke på at det kan være et prosjekt for fremtiden. Kanskje ikke legge hele gulvet, men for eksempel den delen som i dag utgjør scenen, området foran orkdalsskap-buféen. Restaurert så vil den være et vakkert skue, og den er avgjort en interessant del av paviljongens amerikanske historie.


An updated history of The Norway Building

Historian Brian J. Bigler wrote ”The Norway Building of The 1893 World’s Fair in Chicago” – a booklet marking its 100th anniversary in 1993. When we embarked on Project Heimatt back in 2014, this detailed account of the pavilion’s history was of great inspiration for our ambitious goal of bringing the building back to Orkdal.

To raise funding for the project, Mr Bigler gave us permission to reprint and sell the booklet.

The last couple of years Bigler has done more research on the pavilion’s history, and he has published an updated version of the building’s incredible history for the “Wisconsin Magazine of History”. The fact that the building has now gone full circle and returned to the country of origin is a fascinating saga with a happy ending. The restored and rebuilt building now renamed Thamspaviljongen has become Orkdal’s most photographed building.

Bigler has also uncovered new facts about the building’s American history. The Chicago tycoon who bought The Norway Building after the exhibition, C. K. G. Billings, was of Norwegian ancestry. It was Billings who installed the expensive oak parquet after it became his country home on Lake Geneva north of Chicago.

When Isak Dahle moved the building to his outdoor museum Little Norway, he undertook the tedious work of carefully removing and reinstalling the parquet.

When the volunteer team from Prosjekt Heimatt started the fourth round of dismantling in September 2015, we scratched our heads about what to do with the parquet. It would be a lot of extra work to pick it up carefully, and to put it down again.

We ended up with a compromise. The parquet was marked and removed and brought to Norway. It has not been reinstalled so far. But some day we hope to install the parquet on at least part of the floor. Restored, it will be a beautiful sight, and it is an interesting part of the pavilion’s American history.


Forsidebildet på den amerikanske ”årboka”  er et av Toril Kyllos mange fine bilder av Thamspaviljongen. Under ligger jubileumsheftet fra 1993. Det er fortsatt å få kjøpt hos Bårdshaug Herregård.

The cover photo of Magazine of History is one of Toril Kyllo's many great photos of Thamspaviljongen. Under the magazine Tthe anniversary booklet from 1993. It can still be bought at Bårdshaug Herregård.

”A well-traveled building” – En bereist bygning – er tittelen på den 14-siders historien som er skrevet av Brian J. Bigler.

"A well-traveled building" is the title of the 14-page story written by Brian J. Bigler.

Her er Brian Bigler på ”forksningstokt” i kjelleren til Scott og Jennifer Winner, eierne av The Norway Building frem til 2015.

Brian Bigler exploring archives in the basement of Scott and Jennifer Winner’s residence. They were the owners of The Norway Building until 2015.

Kultursjef Kai Roger Magnetun var med på de første 14 dagene av demonteringen i USA, og han tok initiativet til oppmerking og demontering av det fine parkettgulvet i paviljongen.

Cultural manager of Orkdal Municipality Kai Roger Magnetun took part the first 14 days of the dismantling in the USA, and he took the initiative to mark and dismantle the fine parquet floor in the pavilion.

Snekker og ”gammelhusekspert” Odd Magne Løset i dugnadsgjengen hadde løsningen på hvordan parketten best skulle demonteres. Her er Løset i gang, og prosessen fanges av Chicago Tribune sin utsendte fotograf.

Carpenter and "vintage building expert" Odd Magne Løset (member of the volunteer group) knew the best way to dismantle the parquet flooring. Here Løset is removing tiles, and the process is captured by Chicago Tribune's photographer.