Daglig leder søkes for Thamspaviljongen

Markedsføring og salg av stavkirkebygningen som arrangementlokale og turistattraksjon fortsetter. Vi tilbyr en deltidsstilling på ca 30%, hovedsakelig i sommerhalvåret.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med styreleder i Thamspaviljongen Støtteforening, Olav Sigurd Kvaale tlf 924 26 660. Søknadsfrist 15. januar 2020.

Stavkirkebygningen var Norges paviljong til verdensutstillinga i Chicago i 1893. I 123 år har den med sin reise i USA markedsført Norge og stavkirkene fra middelalderen for mange millioner mennesker.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med styreleder i Thamspaviljongen Støtteforening, Olav Sigurd Kvaale tlf 924 26 660. Søknadsfrist 15. januar 2020.

Frivillige i Prosjekt Heimatt gjennomførte en redningsaksjon med hjemføring, restaurering og gjenreising i 2017 av dette smykket av en bygning på Orkanger. Den var bygget ved Strandheim Brug etter tegning av Oslo-arkitekten Waldemar Hansteen.

The Norway Building, som den het i USA, har en utrolig historie som vi ønsker å fortelle til hele verden.

Stavkirkerommet har en god akustikk og egner seg særlig for arrangement der en ønsker en minneverdig ramme.

Arbeidsoppgavene for daglig leder er mangfoldige og ligger under næringene reiseliv og kultur. Aktivitetene er konsentrert om sommerhalvåret.

Hovedoppgavene er:

-Markedsføring og info med basis i internett og i våre hjemmesider på nett og FB samt samarbeid med lokale reiselivsaktører.

Direkte kontakt med kundesegmenter som turistbuss-selskap, lag og foreninger, bedrifter, skoler, cruiseselskap, stavkirketuristene mm.

-Daglig drift/administrasjon av Thamspaviljongen utføres fra servicebygget som har kontor, salg av suvenir og kioskvarer samt et enkelt kjøkken som leies ut ved behov.

-Telefonkontakt for henvendelser om utleie og gruppebesøk.

-Opplæring, organisering og oppfølging av et frivillig guidekorps.

Vi har et meget godt produkt for historie- og reiselivsnæringene. Orkland kommune har mye å hente her, bli med å bygge disse næringene!

Vi tilbyr en deltidsstilling som vil være ca 30%.

Ta kontakt med eller send søknad pr epost eller brev til styreleder Olav Sigurd Kvaale, 924 26 660, o.s.kvaale@online.no, Gilhaugvegen 25, 7320 Fannrem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Vennligst vent ...