Driftsgruppe etablert for Thamspaviljongen.

Vi har gjennom to sesonger hatt daglig leder med ansvar for drift av paviljongen, og vi tror at vi fortsatt vil ha nytte av det arbeidet som er nedlagt, og de kontakter som er etablert. I forbindelse med at daglig leder etter eget ønske nå har fratrådt, har styret i støtteforeninga valgt å bruke egne ressurser fra Heimattfolket til å drifte Thamspaviljongen.

Driftsgruppa er sammensatt slik:

Toril Kyllo blir leder for markedsføring og salg.

Johan Fredrik Aurstad blir leder for drift.

I praksis vil Johan Aurstad registrere og følge opp alle forespørsler og bestillinger. Han organiserer det frivillige guidekorpset og er ansvarlig for driften av servicebygg med billett-, suvenir- og kiosksalg.

Jan Erik Johansen fortsetter som vaktmester for paviljong og servicebygg.

Oddmund Stenset fortsetter som dugnadsleder og administrerer Heimattgjengen ved utbedring, vedlikehold og driftsstøtte.

Olav Sigurd Kvaale blir som arbeidende styreleder leder for driftsgruppa.

Alle er i full gang med aktiviteter på sine områder.

Kirkerommet rengjøres og finpusses for sommersesongen.

Paviljongen blir mer brukervennlig ettersom varmepumper er montert og vindtetting av bygningen forbedres.

Vi merker at forespørsler og bestillinger av visning for grupper er økende.

Vi ser frem til å fortsette og utvide samarbeid med reiselivsaktører i Orkland.

Dette er våre åpningstider/opening Hours for 2020

Velkommen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Vennligst vent ...