Filmatiserte gjensynet med The Norway Building på Orkanger.

Det ble en tankevekkende historie.

Våre gode guider har en utrolig paviljong-historie å fortelle og det takker de besøkende for på forskjellig vis.

En av sommerens besøkende, Lars Harald Gathe, ble inspirert til å lage en spontan-video med overskriften “The Norway Building – A Travelling Building”. Det ble hans personlige takk og hilsen sammen med tanker om paviljongens bidrag til verdenshistorien.

For Lars Harald Gathe startet historien med hans og Nils Hartvig Johannsons besøk til Wisconsin og The Norway Building i 2012 samme år som innvandrermuseet Little Norway ble nedlagt. Amerikabesøket resulterte i en video kalt “Norwegian American”. Et intervju med eieren Scott Winner er en liten men interessant del av videoen som er på 54 minutter og som er sett 26 000 ganger!

Gathe sier at innvandrermuseet fremsto uryddig og bar preg av nedleggelsen den gangen.


Åtte år senere finner han ved et tilfeldig søk på nettet at hovedattraksjonen i Little Norway ble gjenreist på Orkanger i 2017 der den opprinnelig ble bygget. Her har den fått navnet Thamspaviljongen som gir den lokale tilknytningen. Dette ble selvfølgelig en stor overraskelse for Lars Harald Gathe som bor i Oslo. Under et kort sommeropphold i Trondheim var det ingen tvil om at han skulle se The Norway Building igjen.


På Orkanger ble paviljong-historien fortalt av vår guide Lars Ivar Jensen. Begge to har bred historiekunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Lars Ivar sin historie og deres samtale om Thamspaviljongen inspirerte til en spennende og vakker video som ble tatt opp på sparket. Vi takker Lars Harald Gathe for gode bilder og historien som er satt inn i en større sammenheng og som understreker bygningens historiske nasjonale og globale betydning for Norge. Dette til ettertanke for noen og enhver.


Gathe mener stavkirkebygningens historie er en del av verdenskulturen slik den ble presentert av Norge på verdensutstillingen i Chicago i 1893. Den bidro til Norges nasjonsbygging og verdensomdømme i Chicago.

Stavkirkearkitekturen i Norges paviljong presenterte en unik nasjonal identitet for verden, en nasjonal og global historie.


“Med hjemkomsten til Orkanger er ringen sluttet for The Norway Building” slik Lars Harald Gathe avslutter historien i sin video “A Travelling Building?” der han kommenterer på engelsk.

Lars Harald Gathe, ble inspirert til å lage en spontan-video med overskriften “The Norway Building – A Travelling Building”.
Gathe mener stavkirkebygningens historie er en del av verdenskulturen slik den ble presentert av Norge på verdensutstillingen i Chicago i 1893. Den bidro til Norges nasjonsbygging og verdensomdømme i Chicago.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Vennligst vent ...